Komunální poradenství

Rostoucí počet oblastí zajišťovaných veřejnou správou v regionech v kombinaci s omezenými strukturálními a personálními zdroji, včetně nedostatku finančních prostředků, vedou k enormnímu zatížení stávajících struktur a v mnoha případech k sub-optimálnímu rozhodování.

Vyvstává proto otázka, jaké úlohy mají obce plnit a jak mohou být tyto úkoly optimálně realizovány, např. v rámci programů spolupráce nebo formou úplného outsourcingu.

Stávající osoby, které činí rozhodnutí, musí denně řešit množství otázek jejichž význam zdaleka přesahuje aktuální volební období. Z dlouhodobého hlediska tento stav ovlivňuje rozvoj obce i kvalitu života místního obyvatelstva.

Finadvice v současnosti poskytuje služby komunálního poradenství pouze na rakouském trhu a to prostřednictvím své dceřiné společnosti ProAudit.