Významné milníky naší historie

Firmu FAA Financial Advisory AG založili ve Švýcarsku roku 1998 Urs Juon, Manfred Lerley a Hans Poser, jako nezávislou poradenskou firmu s těžištěm činnosti v oblasti poradenství při fúzích a akvizicích (M&A).

Od svého založení se firma stará především o regionální, národní a mezinárodní společnosti působící v síťových odvětvích, jako jsou například zásobování elektrickou energií, plynem, teplem, vodou, likvidace odpadů a telekomunikace.

Díky úspěšnému rozvoji společnosti byla v roce 1999 založena společnost Finadvice Financial Advisory GmbH se sídlem v Linci v Rakousku. (v roce 2007 také ve Vídni)

Od roku 2004 se Finadvice stará o své klienty i v České republice a od roku 2005 v Polsku. Pozitivní rozvoj vztahů s klienty byl v roce 2007 hlavním důvodem k založení dceřiné společnosti v Rumunsku a v roce 2009 v Indii.