Služby

Oblast služeb Corporate Finance které poskytujeme, zahrnuje jak poradenství při fúzích a akvizicích (M&A), tak i rozvoj konceptů financování a investic přizpůsobených individuálním očekáváním a potřebám zákazníka.

Kromě poradenství při fúzích a akvizicích (M&A) nabízí Finadvice svým zákazníkům poradenství v post akviziční fázi transakce (post merger advisory).

Od roku 2001 také systematicky rozvíjíme komunální poradenství v Rakousku. Portfolio našich služeb sahá od posuzování obecních vodárenských zařízení a čističek odpadních vod až po vývoj regionálních konceptů pro obce a města.